Personlige opplysninger
*Fornavn
*Etternavn
*Nasjonalitet
Adresse og kontaktinformasjon
Under 'land' skal du velge det landet du er bosatt i.
Adresse
Adresse linje 2
Postnummer
Poststed
*Land
*Telefon
*Epost
*F�dselsdato
*Flyplass
N�rmeste p�r�rende
Navn
Telefon
Adresse
Adresse linje 2
Postnummer
Poststed
Land
Stilling
Her velger du opp til 5 stillinger du er interessert i.
*Stilling #1
Stilling #2
Stilling #3
Stilling #4
Stilling #5
N�v�rende stilling
N�v�rende stilling
Oppsigelsestid, antall mnd.
Er ledig fra
Diverse
Pass utg�r
Helseerkl�ring utg�r
Har gyldig sikkerhetskurs
Har sj�fartsbok
VISA
USA visum
Mexico visum
Nigeria visum
Brasil visum
Andre
Kurser
Kryss av for alle kursene du har. Det gj�r det lettere for oss � finne en passelig stilling.
Sertifikater
Kryss av for alle sertifikatene du har.
Fagbrev
Kryss av for alle fagbrevene du har.
Arbeidserfaring
Kryss av hvis du har erfaring fra ett eller flere av omr�dene nedenfor.
Relevant jobberfaring
Her kan du legge inn opptil 5 relevante stillinger du har hatt. Vi anbefaler at du fyller ut disse s� n�yaktig som mulig, slik at vi p� best mulig m�te kan h�ndtere din s�knad.
 
Arbeidsgiver:
  
Type fart�y:
  
Stilling:
  
Start dato:
  
Slutt dato:
  
 
Arbeidsgiver:
  
Type fart�y:
  
Stilling:
  
Start dato:
  
Slutt dato:
  
 
Arbeidsgiver:
  
Type fart�y:
  
Stilling:
  
Start dato:
  
Slutt dato:
  
 
Arbeidsgiver:
  
Type fart�y:
  
Stilling:
  
Start dato:
  
Slutt dato:
  
 
Arbeidsgiver:
  
Type fart�y:
  
Stilling:
  
Start dato:
  
Slutt dato:
  
CV
For � gj�re behandlingen av din s�knad s� enkel som mulig for oss, er det en fordel om du har CV tilgjengelig som fil (f.eks Word). Klikk "Bla gjennom/Browse", og finn frem til filen.
CV:


F�r du sender skjemaet, vennligst dobbeltsjekk at all informasjon du har oppgitt er korrekt. Dette vil gj�re det lettere for oss � behandle din s�knad.

* denotes required field